O Areopagu XXI

O Areopagu XXI


Czy ważne dla Państwa  Bóg, wiara, religia, Kościół? Czy chcielibyście w sposób rzeczowy, merytoryczny i wolny od agresji rozmawiać na te tematy? Czy szukacie miejsca, w którym mogłyby się spotkać osoby z rożnych środowisk katolickich, chrześcijańskich oraz poszukujące Boga, deklarujące się jako niewierzące? To właśnie jest to miejsce - portal areopag21.pl

Od lat opisuję i komentuję życie religijne w Polsce. I od lat widzę, jak bardzo podzielone środowiska wewnątrz Kościoła katolickiego. Jak funkcjonują obok siebie i dyskutują tylko w gronie osób podobnie myślących, atakując osoby o innych poglądach i innej wrażliwości duchowej. A chociaż łączy je dużo więcej niż dzieli, to często postrzegają siebie jako wrogów.

Chciałabym, aby portal www.areopag21. pl stał się wspólną przestrzenią dla ludzi z różnych, czasem bardzo odległych środowisk. Miejscem spotkania, poznania i  rozmowy. Spokojnej, bez agresji i rzeczowej. Aby stał się rodzajem salonu dyskusyjnego, w którym głównym tematem będą: wiara, religia, duchowość. Jest przecież o czym rozmawiać: jak nauczanie Jezusa odczytywać w dzisiejszym świecie, jak wiarę oddzielić od ideologii, jak ludzie wierzący mają odnaleźć się w świecie rozmaitych kultur i idei,  jak w duchu Jezusa mogą zmieniać świat, jak  Kościół i demokratyczne państwo winny ułożyć swe relacje dla dobra ich obu.... Pytań jest wiele, wiele więcej. A wśród nich to najważniejsze:  jak na co dzień przeżywać wiarę, pogłębiać relację z Bogiem.
Zapraszamy do tworzenia blogów publicystów religijnych, teologów, osoby świeckie i duchowne ze wszystkich środowisk katolickich i chrześcijańskich, a także spoza nich. Zapraszamy wszystkich użytkowników Internetu, by tworzyli własne blogi i uczestniczyli w dyskusjach. 

Mamy nadzieję na otwarte, oparte na wysokich standardach merytorycznych i etycznych dyskusje. A ponieważ zależy nam bardzo na klimacie toczących się tu rozmów,  prosimy piszących tylko o jedno: bez personalnych ataków na innych.

Nazwaliśmy nasz portal areopag21 z nadzieją, że stanie się miejscem rozmowy o Bogu i wierze,  jakie dwadzieścia wieków wcześniej św. Paweł prowadził na greckim areopagu.
Zapraszamy!

Ewa K. Czaczkowska
i zespół Areopag XXI

 

**********************************************

 

Portal www.areopag21.pl prowadzi Fundacja Areopag XXI, którą założyła Ewa K.Czaczkowska. Fundacja 28 września 2010 roku została wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Numer KRS: 0000366543

Celem Fundacji Areopag XXI jest m.in.:

1. Promowanie otwartych, opartych na wysokich standardach merytorycznych i etycznych debat oraz wymiany myśli o wierze religijnej, religiach, o Kościele katolickim i innych Kościołach, o przemianach kulturowych i cywilizacyjnych.

2. Wspieranie rozwoju człowieka poszukującego, stawiającego sobie najważniejsze pytania o istnienie Boga, sens i cel ostateczny życia.

REGON: 142650239
NIP: 9512328375

Fundacja otrzymała wsparcie finansowe z niemieckiej Fundacji RENOVABIS. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w rozwoju portalu, prosimy o wpłaty na konto bankowe: PKO BP 28 10201169 0000 8802 0163 7321

Fundacja nie reprezentuje żadnego środowiska w Kościele, nie jest też związana z żadnym środowiskiem politycznym czy biznesowym. Portal areopag21.pl jest miejscem rozmów o Bogu, wierze i religii. Zapraszamy do tworzenia blogów wszystkich, którzy są zainteresowani wymianą myśli na te tematy, chcą je prowadzić w sposób etyczny, zgodny z regulaminem portalu.